Seneste nyhedKreativ skrivning – workshop

Medlem af Nenkashe Gitte Ingerslev har givet os alle dette gode tilbud, hvor I samtidig kan støtte masaipigernes skolegang.

Tid: Søndag d. 6. oktober kl 14-18

Sted: Kjærstrupvej 40, 2500 Valby

Deltagerantal: Max 8

Pris: 200 kr (Beløbet går ubeskåret til Nenkashe)

Tilmelding: Send en mail til saida.karin@gmail.com. Pladserne bliver fordelt efter ‘først til mølle’ princippet.

På workshoppen vil vi arbejde med korte fortællinger, så hvis du har lyst til at skrive en lille historie, så kom og vær med.

 Program:

  1. Kort præsentationsrunde
  2. Små skriveøvelser – hvordan skabes en levende skildring af en person?
  3. Hver person nedskriver i noteform tid, sted, hoved- og bipersoner, konflikt og fokusafsnit i en tænkt fortælling
  4. Der skrives et udkast til et udvalgt afsnit i fortællingen
  5. Hver person har 10 min til at fortælle om sin egen tekst og læse udvalgt afsnit højt.
  6. Kort feed back fra de øvrige deltagere
  7. Tekststykker udsendt på forhånd diskuteres, og ordvalg, stil og sprog diskuteres. Hvad gør denne tekst til en god tekst?
  8. Afslutning: hvis det ønskes, aftales ny dato til viderebearbejdning af deltagernes tekster.

Gitte ingerslev er medlem i støtteforeningen og er cand mag i dansk og engelsk og har interesseret mig for og undervist i skriveprocesser i hele mit arbejdsliv, først i gymnasieskolen og senere på universitetet.

Om Nenkashe.dk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Støtteforeningens formål er, at yde støtte til skolegang for masaipiger, der er flygtet fra omskæring og barneægteskab. Læs mere

Bliv medlem

IMAG3707

Du bliver medlem ved at skrive til: medlem@nenkashe.dk. Det årlige kontingent er 200 kr for voksne og 50 kr for børn under 15 år. Foreningens konto: 2112 4383 326 120. Du kan også betale kontingent på MobilePay på 82097. Husk at skriv 'kontingent' på overførslen. Hvis du bor i udlandet, har du brug for IBAN og BIC. De oplysninger kommer her IBAN: DK8620004383326120 og BIC (NDEADKKK). Skriv dit fulde navn på både mail og indbetaling, så kan vi både sige tak og sende dig et nyhedsbrev. Der er mange andre måder at støtte Nenkashe Educational Center på, og derved sikre masaipigerne skolegang. Du kan deltage i vores årlige støttefest, enten ved at hjælpe til på selve støttefesten eller ved at deltage med hele din vennekreds. Du kan også være med til at arrangere og afholde loppemarked på Frederiksberg Rådhusplads, eller give os ting og sager, der kan sælges på loppemarkedet. Du har måske lyst til at tilbyde et arrangement til fordel for støtteforeningen, eller deltage i nogle af de spændende udflugter og arrangementer vi afholder i årets løb. Du kan også vælge at overføre et fast beløb til Nenkashe hver måned. Du kan ønske dig støtte til Nenkashe Educational Center i fødselsdagsgave. De mange indsamlingsmuligheder giver os omkring 100.000 kr om året. Det betyder at  vi kan betale for 22 pigers skolegang og daglige fornødenheder, skolebøger, ferier m.m.. - og så er der stadig penge tilovers til, at arbejdet med at forsone pigerne med deres forældre og til at lave oplysningsarbejde omkring HIV og AIDS i lokalområderne. Er det ikke fantastisk?

Skolegang gør en forskel

IMAG3307 Vidste du, at masaipiger der får mulighed for at fuldføre et skoleforløb,  får større mulighed for at bestemme over deres eget liv? Mange masaipiger i Kenya får ikke den mulighed. Klik Ved at støtte Nenkashe Educational Center kan du være med til at gøre en forskel for de udsatte masaipiger. Masaipiger er en særlig sårbar gruppe i det kenyanske samfund. Der er gamle, stærke traditioner for omskæring og arrangerede barneægteskaber. På grund af den stigende fattigdom i familierne bliver pigerne ofte bortgiftet, endog meget tidligt, for at skaffe midler til familiens overlevelse og måske til drengenes skoleuddannelse, og får derved ikke selv nogen skolegang. Nenkashe Educational Center ønsker at bidrage til et Kenya, hvor piger har lige rettigheder til skolegang og uddannelse, hvor omskæring og tidligt indgåede ægteskaber ikke finder sted og, hvor pigerne i højere grad bestemmer over deres eget liv. Derfor har organisationen taget den opgave på sig at hjælpe masaipiger til at få den skolegang, som har så stor betydning for deres videre liv. I vores støtteforening taler vi mest om sikringen af pigernes skolegang økonomisk set, men organisationen i Kenya arbejder selvfølgelig bredere. Ud over at sikre de enkelte pigers skolegang arbejder organisationen med kontakten til pigernes familie og med almen oplysning i lokalsamfundet. Pigernes kontakt til familien er ofte konfliktfyldt, fordi de er løbet hjemmefra af frygt for omskæring eller et forestående alt for tidligt ægteskab. Nenkashe Educational Center anser et definitivt brud med familien for uhensigtsmæssigt og lægger derfor meget arbejde i at pigen forsones med sin familie samt at få familiens accept af pigens skolegang. Læs mere om Nenkashe Educational Center