Seneste nyhedTak til Dagmar Andreasens familiefond

som har bevilget 30.000 kr til at afholde til årlige seminarer for pigerne, som er så vigtig særlig i det kommende år, hvor de fleste af pigerne skal indhente næsten et helt års manglende skolegang.

Tak også for gavmilde donationer

Vi er taknemmelige for, at mange medlemmer har været meget generøse under coronanedlukningen, hvor vi har været afskåret fra at holde indsamlingsarrangementer. Det betyder, at vi har oversteget vores målsætning for årets indsamling.

Hjemmeundervisning

Kenya er hårdt ramt af COVID-19. Skolerne blev lukket i maj, og forventes først at blive åbnet i det nye år. Det betyder, at pigerne nu opholder sig hos deres nære familie, som – for de fleste vedkommende – er meget fattige og som nu har fået forskellige flere munde at mætte. Samtidig har de fleste af familierne ikke haft mulighed for at tjene til livets ophold i de sidste mange måneder på grund af Coronaen.

Derfor har vi valgt at sende penge til “Homeschooling”, for at give pigerne mad og mulighed for undervisning derhjemme. På baggrund af vores donation og en donation fra Global Giving, har hver af de 27 familier der blev besøgt, fået udleveret 3 liter spiseolie, 10 kg. bønner, 10 kg majs og 8 kg majsmel og 10 pakker med sundhedsremedier, herunder ansigtsmasker, hygiejnebind.

Ganske få af pigerne har mulighed for at få virtuel undervisning, andre har fået undervisning af naboer, men de fleste får ingen undervisning.

Pigerne og deres familiære afsender varme og taknemmelige hilsner med tak til Nenkashe i Danmark og til Global Giving

 

Om Nenkashe.dk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Støtteforeningens formål er, at yde støtte til skolegang for masaipiger, der er flygtet fra omskæring og barneægteskab. Læs mere

Bliv medlem

IMAG3707

Du bliver medlem ved at skrive til: medlem@nenkashe.dk. Det årlige kontingent er 200 kr for voksne og 50 kr for børn under 15 år. Foreningens konto: 2112 4383 326 120. Du kan også betale kontingent på MobilePay på 82097. Husk at skriv 'kontingent' på overførslen. Hvis du bor i udlandet, har du brug for IBAN og BIC. De oplysninger kommer her IBAN: DK8620004383326120 og BIC (NDEADKKK). Skriv dit fulde navn på både mail og indbetaling, så kan vi både sige tak og sende dig et nyhedsbrev. Der er mange andre måder at støtte Nenkashe Educational Center på, og derved sikre masaipigerne skolegang. Du kan deltage i vores årlige støttefest, enten ved at hjælpe til på selve støttefesten eller ved at deltage med hele din vennekreds. Du kan også være med til at arrangere og afholde loppemarked på Frederiksberg Rådhusplads, eller give os ting og sager, der kan sælges på loppemarkedet. Du har måske lyst til at tilbyde et arrangement til fordel for støtteforeningen, eller deltage i nogle af de spændende udflugter og arrangementer vi afholder i årets løb. Du kan også vælge at overføre et fast beløb til Nenkashe hver måned. Du kan ønske dig støtte til Nenkashe Educational Center i fødselsdagsgave. De mange indsamlingsmuligheder giver os omkring 100.000 kr om året. Det betyder at  vi kan betale for 22 pigers skolegang og daglige fornødenheder, skolebøger, ferier m.m.. - og så er der stadig penge tilovers til, at arbejdet med at forsone pigerne med deres forældre og til at lave oplysningsarbejde omkring HIV og AIDS i lokalområderne. Er det ikke fantastisk?

Skolegang gør en forskel

IMAG3307 Vidste du, at masaipiger der får mulighed for at fuldføre et skoleforløb,  får større mulighed for at bestemme over deres eget liv? Mange masaipiger i Kenya får ikke den mulighed. Klik Ved at støtte Nenkashe Educational Center kan du være med til at gøre en forskel for de udsatte masaipiger. Masaipiger er en særlig sårbar gruppe i det kenyanske samfund. Der er gamle, stærke traditioner for omskæring og arrangerede barneægteskaber. På grund af den stigende fattigdom i familierne bliver pigerne ofte bortgiftet, endog meget tidligt, for at skaffe midler til familiens overlevelse og måske til drengenes skoleuddannelse, og får derved ikke selv nogen skolegang. Nenkashe Educational Center ønsker at bidrage til et Kenya, hvor piger har lige rettigheder til skolegang og uddannelse, hvor omskæring og tidligt indgåede ægteskaber ikke finder sted og, hvor pigerne i højere grad bestemmer over deres eget liv. Derfor har organisationen taget den opgave på sig at hjælpe masaipiger til at få den skolegang, som har så stor betydning for deres videre liv. I vores støtteforening taler vi mest om sikringen af pigernes skolegang økonomisk set, men organisationen i Kenya arbejder selvfølgelig bredere. Ud over at sikre de enkelte pigers skolegang arbejder organisationen med kontakten til pigernes familie og med almen oplysning i lokalsamfundet. Pigernes kontakt til familien er ofte konfliktfyldt, fordi de er løbet hjemmefra af frygt for omskæring eller et forestående alt for tidligt ægteskab. Nenkashe Educational Center anser et definitivt brud med familien for uhensigtsmæssigt og lægger derfor meget arbejde i at pigen forsones med sin familie samt at få familiens accept af pigens skolegang. Læs mere om Nenkashe Educational Center