Kære medlemmer

Støtteforeningen NEC afholder sin første ordinære generalforsamling tirsdag den 27. marts kl. 19

i Nathanaels Kirkens sognegård, Holmbladsgade 19 på Amager, tæt ved metrostation Amagerbro.

 Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskab.
  • Indkomne forslag
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af to suppleanter
  • Valg af en revisorsuppleant
  • Eventuelt

Følgende er på valg,

Kasserer Christina D. Widenmann, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Maria Grønlykke, genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Olsson, genopstiller

Suppleant Annette S. Clifforth, genopstiller

Suppleant Anna Olivia Kristiansen, genopstiller ikke

Link til Regnskab  Nenkashe, revideret årsregnskab, 2011 og budget budget for 2012

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før, på mailadressen nenkashe@nenkashe.dk eller sendes til kordegnen i Nathanaels Kirken, Holmbladsgade 19, 2300 København S.

Med venlig hilsen Bestyrelsen