Spring til indhold

Generalforsamling 2012

    Vi holder generalforsamling tirsdag den 27.3.12 kl. 19.00 i Nathanael Kirkens Sognegård, Holmbladsgade 19, Amagerbro. Indkaldelsen med årsregnskabet bliver udsendt 14 dage før. Husk at sætte kryds i kalenderen.

    Flere medlemmer har været i tvivl om, hvornår medlemskontingentet forfalder. I følge vore vedtægter gælder kontingentet for et år. Fordi mange medlemmer tilkom i efteråret 2011, og for at lette arbejdet for kassereren, har vi valgt at sætte en fælles deadline for årets kontingent til 1. november 2012. I er selvfølgelig velkomne til at indbetale kontingentet for 2012 allerede nu.