Spring til indhold

Godt nytår

    Godt Nytår

    Med støtte fra Merkurfonden, startede Nenkashe i Kenya året med at afhold et seminar for de 17 piger der nu er tilbage i NEC. Rapporten om seminaret viser hvor vigtigt det er at samle pigerne mere end én gang om året. Lige nu arbejder vi på at lægge rapporten på hjemmesiden.

    Tirsdag den 21. marts 2023 kl 18 afholder Nenkashe den årlige generalforsamling, I vil modtage indkaldelsen med dagsorden og det reviderede regnskab senest 14 dage før. Efter GF vil der blive serveret suppe med brød til alle de fremmødte.

    Vi glæder os til at præsentere og forære alle vores medlemmer et smukt hæfte med beretningen om de 11 år Nenkashe har arbejdet for at give 44 masaipiger mulighed for at komme i skole og få en uddannelse.