Takket være de mange store gaver og mange, mange medlemmers ihærdige indsats blev støttefesten en succes. Nu er det hele ryddet op og regnskabet er afsluttet – 38.219 kr. blev der i overskud  – det er da flot!