Tælleren registrerer hver gang en person besøger hjemmesiden, se  sidepanelet.